Adwokat Katowice - sprawy karne, prawo karne

stopień doktora nauk prawnych ze specjalizacją prawo karne

liczne publikacje naukowe z prawa karnego materialnego i procesowego

doświadczenie w sprawach karnych z przestępczości gospodarczej i skarbowej

Kim jestem

Adwokat Sprawy Karne w Katowicach

Pochodzę z województwa śląskiego i tu się wychowałam. Sama jestem adwokatem w sprawach karnych i świadczę usługi z tego właśnie zakresu. Moja pomoc prawna obejmuje głównie przestępstwa gospodarcze i skarbowe, niemniej zajmuję się również powszechnym prawem karnym. To, co mnie wyróżnia, to niezwykła dokładność i skrupulatność, które przy tzw. „przestępstwach białych kołnierzyków” jest szczególnie ważna. Każdą sprawę traktuję indywidualnie i zapewniam najwyższy możliwy poziom obsługi prawnej. Dużą wagę przykładam także do kontaktu z Klientem, aby miał on bieżące informacje na temat sprawy i ewentualnego postępowania karnego.

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy z zakresu prawa karnego na terenie miasta Katowice i okolic, proszę o kontakt z biurem kancelarii adwokackiej.

Jako adwokat do spraw karnych w Katowicach posiadam doświadczenie w reprezentacji Klientów przed sądami karnymi na terenie województwa śląskiego. Doświadczenie to obejmuje różnego rodzaju przestępstwa, począwszy od czynów przeciwko życiu i zdrowiu jednostko, po przestępstwa gospodarcze i skarbowe. Praktyka orzecznicza w różnych częściach Polski może się różnić, tak więc skuteczny adwokat powinien znać tendencje i podejście sędziów na danym obszarze. Prawo karne jest dziedziną, w której adwokaci zdobywają swoje szlify przede wszystkim w praktyce. Sama wiedza kodeksowa bywa często w tym wypadku niewystarczająca. Już podczas studiów i aplikacji adwokackiej współpracowałam z jednymi najlepszych kancelarii adwokackich w Polsce, co pozwoliło mi uczyć się bezpośrednio od najlepszych adwokatów. Zdobyte doświadczenie pozwala mi skutecznie bronić interesów moich Klientów i zapewniać im pomoc prawną na najwyższym poziomie.

Prawem karnym oprócz praktyki zajmuję się także w teorii. Uzyskałam tytuł doktora nauk prawnych ze specjalizacją prawo karne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Moja praca doktorska była poświęcona problematyce bezpieczeństwa prawnokarnego jednostki. Jedno z naczelnych pytań dotyczyło możliwości pociągnięcia osoby do odpowiedzialności karnej za przestępstwo w sytuacji, gdy w świetle wypowiedzi orzecznictwa i doktryny z chwili popełnienia czynu nie stanowiło ono zachowania karalnego. Problematykę ta zostało szczegółowa przedstawiona w wydanej przeze mnie monografii „Zasada nullum crimen sine lege jako wymóg przewidywalności konsekwencji prawnokarnych”. W mojej ocenie skazanie w takim wypadku jest niedopuszczalne właśnie z uwagi na zasadę nullum crimen sine lege. W swojej pracy jako adwokat w sprawach karnych zwracam szczególną uwagę na prawa i wolności jednostki.

W ramach prowadzonej kancelarii adwokackiej skupiam się w pierwszej kolejności na prawie karnym. Uważam, że specjalizacja wyłącznie w jednej dziedzinie, w moim przypadku – prawo karne, pozwala lepiej zabezpieczać interesy Klientów i być skutecznym adwokatem. W związku z ciągłą jurydyzacją życia społecznego nie można znać się dobrze na wszystkich dziedzinach prawa. Specjalizacja w określonej dziedzinie jawi się dziś jako nieodzowna. Adwokat sprawy karne prowadzi w celu ochrony podstawowych praw jednostki. Konieczne jest zatem skupienie się na regulacjach w tym przedmiocie oraz na praktyce organów wymiaru sprawiedliwości, aby móc nieść efektywną pomoc prawną.

Działalność gospodarcza jest coraz bardziej regulowana przez prawo. Wiąże się to z wieloma obowiązkami, których nieprzestrzeganie może spowodować pociągnięcie do odpowiedzialności karnej. Problem z przestępczością gospodarczą i skarbową sprowadza się tymczasem do tego, iż karalność co poniektórych zachowań nie jest intuicyjna. W wielu przy tym wypadkach podmioty prowadzące działalność gospodarczą są w stanie uniknąć postępowania karnego. Zalecana jest w tym kontekście analiza ryzyk prawnokarnych prowadzonej czy planowanej działalności. Adwokat może podpowiedzieć rozwiązania organizacyjne, które pozwolą ograniczyć ryzyko odpowiedzialności karnej w ramach przedsiębiorstwa.

Pierwszym krokiem do uzyskania pomocy prawnej jest zawsze kontakt z adwokatem od spraw karnych celem umówienia się na spotkanie. Kontakt można nawiązać zarówno telefonicznie, jak i mailowo. W ramach spotkania jesteśmy w stanie wstępnie przeanalizować daną sprawę i zaproponować optymalne rozwiązanie. Dobry adwokat powinien poprowadzić rozmowę w taki sposób, aby uzyskać od Klienta wszystkie niezbędne informacje na temat sprawy karnej. Oczywiście, dobrze jest zawczasu spróbować przypomnieć sobie wszystkie istotne szczegóły oraz zabrać ze sobą wszystkie dokumenty mające związek z daną sprawą karną.

Koszt pomocy w zakresie prawa karnego zależy m.in. od tego, ile czasu trzeba poświęcić na zajęcie się daną sprawą karną oraz jak bardzo jest ona skomplikowana. Wynagrodzenie adwokata będzie się zatem różnić w zależności od danego przypadku. Tam, gdzie można przewidzieć nakład pracy, stosowane może być wynagrodzenie ryczałtowe. W sytuacjach jednak, gdzie konieczna jest wieloaspektowa analiza sprawy, czy też sprawa ta jest jeszcze w fazie rozwoju, najczęściej wynagrodzenie adwokata ustalane jest w oparciu o rozliczenie godzinowe.

Adwokaci wykonują zawód zaufania publicznego, którego jednym z filarów jest tajemnica adwokacka. Kancelaria adwokacka jest miejscem, w którym to, co zostało powiedziane, nie wychodzi poza jej mury. Adwokat zajmujący się sprawami z zakresu prawa karnego ma obwiązek bezwzględnego przestrzegania tajemnicy zawodowej. Co więcej, w sprawach karnych, w których świadczył pomoc prawną jako obrońca, nikt nie może go zwolnić od zachowania tej tajemnicy. Mogą być zatem Państwo bezpieczni, że wszystkie kwestie, które są poruszane w kancelarii adwokackiej, zostaną zachowane w poufności.

Oczywiście. O ile w postępowaniu karnym w wielu przypadkach nie ma formalnego wymogu posiadania obrońcy, tym bardziej pełnomocnika, to nie budzi wątpliwości, że skorzystanie z usług prawnych adwokata jest wskazane na każdym etapie postępowania. Będzie on bowiem w stanie właściwie doradzić oraz powołać się na przysługujące Państwu prawa. Adwokat od spraw karnych złoży też wszystkie potrzebne wnioski w Państwa imieniu i zadba, aby Państwa interesy zostały należycie uszanowane. Będąc specjalistą z zakresu prawa karnego, będzie on w stanie zwrócić uwagę organów wymiaru sprawiedliwości na te okoliczności, które są istotne z punktu widzenia odpowiedzialności karnej jednostki. Jako osoba doświadczona w prowadzeniu postępowań karnych, doradzić on również może w zakresie środków dowodowych, które przyczynić się mogą do wykazania kluczowych dla sprawy faktów.

Im wcześniej umówią się Państwo na spotkanie z adwokatem, tym lepiej. Warto to już zrobić na etapie postępowania przygotowawczego, aby zapewnić sobie niezbędną pomoc. Adwokat karnista będzie w stanie podpowiedzieć w takich istotnych kwestiach, jak złożenie bądź odmowa wyjaśnień. Oczywiście na tym jego praca się nie kończy. Na postępowanie karne składa się bowiem wiele różnych, często powiązanych ze sobą czynności procesowych. Adwokat uczestniczy przy przesłuchaniach, zwracając uwagę, aby były one przeprowadzane zgodnie z przepisami kodeksu postępowania karnego. Następnie, po wpływie aktu oskarżenia do sądu, reprezentuje on Państwa na rozprawach. Adwokat sprawy karne prowadzi zawsze w najlepszym interesie Klienta i reprezentuje go przed sądami wszystkich instancji. W zależności od okoliczności danej sprawy, może on również podjąć niezbędne działania po uprawomocnieniu się rozstrzygnięcia. Tak jak oskarżony powinien mieć swojego obrońcę, tak pokrzywdzony powinien zadbać o pełnomocnika, który poprowadzi go przez proces karny od początku do końca.

W przypadku, gdy Policja, CBA, CBŚ czy inny organ powołany do walki z przestępczością zatrzymuje osobę, zazwyczaj jest niewiele czasu na podjęcie działań i przygotowanie skutecznej obrony. Warto skorzystać wówczas z pomocy adwokata z zakresu prawa karnego. Będzie on obecny przy przesłuchaniu a następnie, w przypadku skierowania wniosku o tymczasowy areszt, będzie uczestniczył w posiedzeniu aresztowym, aby przekonać Sąd, że zastosowanie tego środka zapobiegawczego nie jest konieczne. W tego typu przypadkach nie należy zwlekać, a kontakt z kancelarią adwokacką powinno się nawiązać natychmiastowo.

Odpowiedź na to pytanie jest twierdząca. Adwokat może bowiem pomóc skazanemu czy jego najbliższym na etapie postępowania wykonawczego w zabezpieczeniu jego praw podczas wykonywania wyroku. Jego pomoc ma szczególne znaczenie w przypadku kary pozbawienia wolności. Prawo karne przewiduje takie instytucje jak dozór elektroniczny czy warunkowego przedterminowe zwolnienie. Adwokat do spraw karnych pomoże przy przygotowaniu stosownych wniosków i udzieli porady, jakie argumenty mogą przekonać Sąd do wydania dla Klienta korzystnego rozstrzygnięcia.

Adwokat dr Aleksandra Rychlewska-Hotel

dr Aleksandra Rychlewska-Hotel

Każdą sprawą zajmuje się osobiście. Przywiązując dużą wagę do szczegółów, zawsze dążę do maksymalnego zabezpieczenia interesów Klienta.

Adwokat Prawo Karne • kancelaria Katowice
dr Aleksandra Rychlewska-Hotel

Kontakt
Kontakt
Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych zawarto w Polityce prywatności.